Profileringsmogelijkheden

Profileringsmogelijkheden

PROCEDURE – Profileringsmogelijkheden

Spaans, O&O, Cambridge en vwoMAX

1)    Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen uit groep 8 worden tijdens open dagen en info avonden over de verschillende profileringen geïnformeerd.

2)    Rondom de voorjaarsvakantie wordt er een profileringsavond voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen uit de brugklas georganiseerd voor Cambridge Engels, O&O, Spaans en vwoMAX.

3)    In dezelfde week krijgen de leerlingen uit de brugklas een formulier waarop ze kunnen aangeven of ze Spaans, O&O, vwoMAX en/of Cambridge Engels zouden willen doen.

4)    Het aanvraagformulier met de voorlopige keuze wordt 15 maart 2019 bij de leerlingcoördinator brugklas ingeleverd. De definitieve keuze moet voor 17 mei 2018 bij mentor en afdelingsleider brugklas bekend zijn.

5)    Na 15 maart 2019 worden de voorlopige keuzes met mentor en het docententeam gecommuniceerd. Hieronder staan de criteria voor toelating: 

a. Spaans: de docenten Nederlands, Frans en Engels zich kunnen vinden in de aanvraag én de meerderheid van het docententeam ervoor is.
b. O&O: de docenten O&O zich kunnen vinden in de aanvraag  én de meerderheid van het docententeam ervoor is.
c.  Cambridge Engels na leerjaar 1 continueren: de docent Engels zich kan vinden in de aanvraag én de meerderheid van het docententeam ervoor is.                 
d. Om Cambridge Engels vanaf klas 2 te kunnen volgen, dient de leerling te voldoen aan de volgende twee criteria: 

                                          i.     Op 18 april 2019:     

* in HV1 een 8.0 of hoger voor Engels
* in AM1 een 7.5 of hoger voor Engels  

                                         ii.    De leerling weet succesvol de intake (toelatingstest en motivatiegesprek) af te ronden.

e. vwoMAX: Om vwoMAX vanaf klas 2 te kunnen volgen, dient de leerling te voldoen aan de volgende criteria:

                                          i.    bevordering naar 2 vwo volgens de bevorderingsnormen

                                         ii.    meerderheid van docenten is voor

                                        iii.    De leerling weet succesvol de intake af te ronden.

6)     Leerlingen die geen aanvraagformulier hebben ingeleverd kunnen door de mentor en afdelingsleider in overleg met het docententeam worden aangedragen.

Indien het docententeam op basis van punt 5 een positief advies uitbrengt, informeert de mentor de leerling en ouder(s)/verzorger(s). Eventuele bezwaren in het geval van een negatief advies worden vervolgens naar ouder en kind teruggekoppeld

Eind mei/begin juni vaststelling conceptindeling in verband met klassensamenstelling; informatie wordt doorgegeven aan planning.

De bevorderingsvergadering bepaalt aan het eind van het schooljaar of de keuze omgezet gaat worden van voorlopig naar definitief; het besluit wordt door de mentor op het eindrapport gezet.
Opmerking:
-          Een leerling die Spaans, Cambridge Engels en/of vwoMAX gaat volgen, kan geen O&O volgen in klas 2.
-          De combinatie vwoMAX en Cambridge Engels is wel mogelijk.
-          Bij vwoMAX volgen de leerlingen modules ‘oriëntatie op O&O’.

 

MAVO

HAVO

VWO

-       Spaans

 

 

T&T (Beta challenge) wordt in klas 2 mavo standaard gegeven

-       Spaans

-       O&O (Technasium)

 

Combinatie van beide is niet mogelijk

-       Engels Cambridge

-       O&O (Technasium)

-       vwoMAX

Als combinatie is alleen Cambridge en vwoMAX mogelijk

 Bij vwoMAX volgen de leerlingen modules ‘oriëntatie op O&O’