Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat betekent ISW?

ISW staat voor Interconfessionele Scholengroep Westland.

Wat betekent Interconfessioneel?

ISW is een interconfessionele scholengroep. Dat betekent dat we werken vanuit Christelijke (protestants en katholieke) waarden en normen. Iedereen die zich hierin kan vinden is van harte welkom op onze scholen. De belangrijkste kernwaarden zijn:

  • Vertrouwen, veiligheid, eerlijkheid, oprechtheid en openheid
  • Ontwikkeling
  • Kwaliteit en degelijkheid,
  • Respect – erkennen en waarderen van verschillen

Met deze uitgangspunten helpen we je je te ontwikkelen tot volwaardige wereldburgers die een bijdrage leveren aan de samenleving. Tot volwassenen die omzien naar hun medemens en het milieu.

Wat is een elektronische leeromgeving (ELO)?

Bij een ELO kun je leren via de computer. Je kunt bijvoorbeeld extra informatie krijgen per vak. Je kunt lessen oefenen, opdrachten uploaden en berichten uitwisselen met andere leerlingen en docenten.

Wanneer weet je of je bent toegelaten op de school van je keuze?

Vóór de meivakantie ontvang je bericht van ons.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Woon je in het Westland? Dan krijg je via de basisschool een aanmeldingsformulier. Je kunt het aanmeldingsformulier ook via onze site opvragen en uitprinten.

Op welke locatie kom ik terecht?

We hebben meerdere locaties. Het onderwijs verschilt wel wat per locatie. Meestal vertelt je basisschool welk vervolgonderwijs – en dus welke locatie – voor jou geschikt is. Die keuze hangt voor een deel af van waar je woont. Wil je liever naar een andere locatie? Geef je voorkeur op dan gaan wij ons best doen je daar te plaatsen.

Hoe vind ik mijn weg in de school?

Let maar op, je zult heel snel de weg weten. Daar helpen we je bij. De eerste schooldagen laten we je zien waar alles is.

Naar je nieuwe school - Hoogeland

Kun je makkelijk vrienden worden met andere leerlingen?

Natuurlijk! Net als jij komen alle eersteklassers van een basisschool. Misschien ken je een paar leerlingen nog van je eigen groep acht. Maar de meeste leerlingen zijn nieuw voor je. Er zijn dus nog geen groepjes gevormd. Je kunt dus met iedereen vrienden of vriendinnen worden.

Hoe kom ik aan schoolboeken en andere materialen?

De schoolboeken krijg je van school in de eerste schoolweek. In juni hoor je alvast wat je nog meer nodig hebt, zoals een agenda, etui, passer, rekenmachine en gymkleding.

Hoe kom ik aan een kluisje?

Iedere leerling krijgt een eigen kluisje op school. Je kunt er je jas kwijt, maar ook boeken. Dan hoef je er niet de hele dag mee te sjouwen. Tijdens de pauze wissel je gewoon even met de boeken die je al hebt gebruikt. Aan het begin van je schoolloopbaan op ISW Hoogeland betaal je een klein bedrag voor de borg van het kluisje. Als je er netjes mee omgaat, krijg je dat later weer terug.

Zijn er ook pauzes?

Ja, natuurlijk. Na elke twee tot drie lesuren heb je een pauze van twintig of dertig minuten. De pauzes zijn afhankelijk van waar je in het gebouw les hebt.

Kun je eten en drinken kopen in de aula?

Ja, tijdens de pauzes kun je broodjes, snacks, zuiveldrankjes en soep in de aula kopen.

Welke regels zijn er op school?

Aan het begin van het schooljaar ontvang je een afsprakenboekje. Daarin staan alle regels bij elkaar. Het boekje staat ook op de site.

Mag ik mijn mobiele telefoon meenemen?

Je mag je telefoon meenemen en gebruiken. Maar bij het begin van de les gaat de telefoon uit. In de school mogen geen foto's gemaakt worden en mag niet gefilmd worden, behalve als een medewerker daar toestemming voor heeft gegeven.

Waar laat ik mijn fiets?

Je zet je fiets in de fietsenstalling.

Is er een lift in het gebouw?

Ja, er is een lift. Niet iedereen mag de lift zomaar gebruiken. Als je van de dokter geen trappen mag lopen, maken we een uitzondering. Wel mag je dan een andere leerling even vragen je te helpen in de lift. Bijvoorbeeld om je tas te dragen. Zeg het even op school dat je de lift wilt gebruiken. Dan zorgen wij (tegen een kleine borg) voor een sleutel om de lift te bedienen.

Klassen en niveaus

Mag ik ook opgeven bij wie ik in de klas wil?

Jazeker! Eind april krijg je van ons een formulier waarop je kunt invullen bij wie je graag in de klas zou willen. Natuurlijk moet je vriend of vriendin dan wel in dezelfde niveauklas zijn geplaatst. Bijvoorbeeld: heb jij een havo/vwo advies en je vriend/vriendin een mavo-advies. Dan kun je niet bij elkaar in de klas komen. Wij beloven niets, maar gaan wel ons best voor je doen.

Hoeveel eersteklassen zijn er?

Dit schooljaar zijn er dertien eerste klassen.

In welke niveauklas kom ik?

Dat hangt af van het advies van de basisschool

Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?

Ongeveer 1800 mavo-, havo- en vwo-leerlingen.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

Dat verschilt: gemiddeld 27, maar maximaal 30 leerlingen.

Welke niveaus zijn er in het eerste leerjaar?

Er zijn in het eerste leerjaar mavo, mavo/havo, havo/vwo, vwo- en vwoCambridge klassen. Veel leerlingen komen dus in een zogenaamde dakpanklas.  In tegenstelling tot eerdere jaren is apart aanmelden voor Technasium niet meer nodig. Alle mavo, havo en vwo leerlingen in klas 1 volgen het vak onderzoeken en ontwerpen. Na het eerste jaar (havo en vwo) en na het tweede jaar (mavo) kiezen de leerlingen of zij dit vak verder willen volgen.

Welke niveaus zijn er in het tweede leerjaar?

In de tweede klas zijn er geen dakpanklassen meer. Afhankelijk van de studieresultaten in klas 1 ga je naar een mavo-, havo- of atheneumklas.

Wat gebeurt er in de vwo-klas?

In deze klas geven wij vanaf het begin les op vwo-niveau. Verder krijg je in deze klas in de loop van het jaar twee extra modules (dit jaar kunst en cryptologie).

Hebben jullie ook gymnasium?

Nee, op Hoogeland hebben wij geen gymnasium. Deze opleiding kun je alleen op ISW Gasthuislaan volgen.

Lessen (vakken)

Welke vakken krijg ik in de eerste klas?

Je krijgt dertien vakken in de eerste klas: Levensbeschouwelijke vorming/Godsdienst, Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, muziek, beeldende vorming, O&O (onderzoeken en ontwerpen) en lichamelijk opvoeding. Ook heb je een mentoruur (studieles). Leerlingen in de vwoCambridge klas krijgen geen leefstijl. Je krijgt wel een uur extra Engels en Engels volgens het Cambridge Programma.

Hoeveel lesuren heb ik per week?

In de eerste klas heb je per week 32 lesuren. Een lesuur is 50 minuten. Sommige vakken heb je een paar uur achter elkaar, zoals technasium/BCP, lichamelijke opvoeding en beeldende vorming. We noemen dat "blokuren". De lesdagen zijn niet altijd even lang. Je hebt op een lesdag steeds twee lessen achter elkaar, daarna is er een pauze.

Krijg ik elke dag huiswerk?

Ja, daar moet je wel op rekenen. Vaak kun je op school al iets aan je huiswerk doen. Maar houd er wel rekening mee dat je thuis ook aan de slag moet.

Hoe lang moet ik elke dag huiswerk maken?

Het is moeilijk te zeggen hoe lang je huiswerk moet maken. Je kunt voor drie vakken huiswerk hebben, maar ook voor zes vakken. Hoeveel uur je per dag bezig bent, is verschillend. Maar meer dan twee uur per dag is het zeker niet. En een tip: wacht niet tot het laatste moment met huiswerk maken en maak een goede verdeling over de week.

En hoe leer je huiswerk maken en leren?

De mentor leert je hoe je het beste je huiswerk kan plannen en maken.

Krijg je binnen- of buitengym?

Als het lekker weer is, gymmen we vóór de herfstvakantie en na de voorjaarsvakantie buiten. Als het heel slecht weer is heb je binnengym. In de winter gym je altijd binnen.

Welke talen leer je?

In de eerste klas heb je Nederlands, Engels en Frans. In de tweede klas komt Duits erbij en kun je, als je mavo of havo doet ook Spaans kiezen.

Rooster

Ben ik op woensdagmiddag vrij, net als op de basisschool?

Dat zou kunnen, maar dan is dat toeval. Je hebt gemiddeld 32 lesuren per week. Die zijn verdeeld over vijf schooldagen. Je kunt dan een dag hebben met maar vijf lesuren. Dan ben je om 12.30 of 13.00 uur al klaar. Je kunt ook wel eens een dag met acht lesuren hebben. Maar later dan 15.45 uur kom je nooit uit school. Een middag in de week is gereserveerd voor bijzondere projecten of modules.

Heb je ook wel eens een uur geen les?

In de eerste klassen komt dat niet voor. Natuurlijk moeten de leraren van die dag er dan wél zijn. Is er één ziek of afwezig, dan heb je meestal een 'opvanguur'. Dan krijg je gewoon les. Je hebt dus nooit 'tussenuren'. Valt er een keer een les uit aan het begin of aan het eind van de dag? Dan mag je later op school komen. Of je kunt eerder naar huis. Op de lichtkrant of via de website kun je altijd zien of er wijzigingen zijn voor de volgende dag.

Zijn er tussenuren en zo ja, wat doe je dan?

Op onze school komen tussenuren nauwelijks voor. Wanneer er een les uitvalt, krijg je een andere les van die dag. Ook kun je een andere leraar krijgen. In zo’n uur krijg je les of kun je alvast je huiswerk maken. Dat vertelt de docent je dan.

Hoe weet ik of er roosterwijzigingen zijn?

Je kunt heel makkelijk zien of er lessen uitvallen of worden vervangen. Die wijzigingen staan op de site van school, of op de lichtkrant in de school (het digitale informatiebord).

Kennismaken / schoolkamp / startweek

Kom ik op school voordat het schooljaar begint?

Ja, voor de zomervakantie kom je een middag bij ons op school. Je kunt dan kennismaken met je klasgenoten en je mentor.

Is de kennismakingsweek verplicht?

Ja, als je bij ons op school komt is het deelnemen aan de kennismakingsweek verplicht. Die week is belangrijk om kennis met elkaar te maken. Ook leer je met elkaar samenwerken. Heb je toch een reden om niet mee te gaan (bijvoorbeeld vanwege je gezondheid)? Bespreek dat dan even met je teamleider voor het eerste leerjaar.

Mentor

Wat is een mentor?

Mentor is een ander woord voor klassenleraar of –lerares. Je krijgt van je mentor gewoon les in een bepaald vak. Ook heeft je mentor elke week een apart mentoruur/studieles met de klas. Je kunt veel dingen met je mentor bespreken: je vragen, schoolresultaten en eventuele problemen. Ook je ouders kunnen met vragen bij je mentor terecht.

Wat gebeurt er in het mentoruur?

Tijdens het mentoruur 'leer' je hoe je moet leren. Bijvoorbeeld: Hoe maak je een weekplanning? Hoe gebruik je je agenda? Hoe pak je het huiswerk aan? Wat zijn goede studiegewoonten? Handige weetjes, die je helpen om het goed te doen op school!

Leer ik ook hoe ik precies moet leren?

In het begin helpen we je goed op gang. Als je huiswerk krijgt, dan hoor je precies wat je moet doen. Verder geeft je mentor een jaar lang elke week een studieles. In die les krijg je tips en adviezen om goed te leren.

Wat zijn klassenleerlingen en wat doen ze?

Klassenleerlingen zijn leerlingen uit een bovenbouwklas, dus een hogere klas. Zij helpen de mentor regelmatig. En ook jóu helpen ze graag als je vragen hebt. Klassenleerlingen kennen de school heel goed en kunnen veel vragen beantwoorden. Ze helpen wel eens met huiswerkbegeleiding en ze gaan mee met de kennismakingsactiviteiten. Ook organiseren ze leuke activiteiten voor je klas, zoals een Sinterklaasfeest. Bij feesten zijn ze er ook bij. Je kunt heel goed bij hen terecht als je ergens mee zit. Zij helpen je een oplossing te vinden. Een klassenleerling weet wat het is om nieuw te zijn op een school: zij hebben die stap ook gemaakt. Daarom snappen ze meteen wat je bedoelt.

Wat is een teamleider?

Een teamleider heeft de leiding over een deel van de school. Je moet je bijvoorbeeld bij de teamleider melden als je uit de klas bent gestuurd. Hij bespreekt dan met jou wat er is gebeurd en hoe je het de volgende keer kunt voorkomen. Bij vragen of problemen kun je altijd even bij de teamleider langs gaan.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen of problemen heb?

Eerst ga je naar de mentor. Die kan je ook helpen bij andere vragen of problemen. Op school hebben we ook een zorgteam. Daar zitten allemaal specialisten in die jou kunnen helpen. Bijvoorbeeld als je moeilijk kunt lezen of schrijven. Dan kun je hulp krijgen van de dyslexiecoach. Komen we er op school niet uit? Dan weten we precies bij wie je buiten de school moet zijn.

Wat doet een decaan?

Een decaan is iemand die je in een hogere klas pas tegenkomt. Hij of zij kan je helpen om na de onderbouw het profiel te kiezen dat het beste bij je past. Ook helpt hij of zij je als je na deze school weer naar een andere school wilt. Samen met de decaan kies je dan de beste opleiding voor jou.

Rapporten en cijfers

Kunnen mijn ouders op internet mijn cijfers bekijken?

Ja, dat kan! Aan het begin van het schooljaar krijg je een code. Als je daarmee inlogt op onze site, kun je zien welke cijfers je hebt gehaald.

Hoeveel rapporten krijg ik per jaar?

Je krijgt drie rapporten per jaar: in december, maart en juli. Het derde rapport is je eindrapport. Voor het eindrapport tellen je schoolprestaties van het gehele jaar. Je rapport bepaalt naar welke tweede klas je straks gaat. Standaard zo’n zes weken voor elk ‘echt’ rapport kijken we nog eens extra hoe je ervoor staat: zo houden de mentor, jij en je ouders een goed zicht op hoe je er voor staat.

Hoeveel rapporten krijg ik per jaar?

Je krijgt drie keer per jaar een rapport. Op dat rapport staat het gemiddelde cijfer dat je tot dan toe voor het vak hebt behaald.

Hoe kan ik mijn cijfers verbeteren?

Wil je hogere cijfers? Dat begint met goed leren en altijd je huiswerk maken. Heb je een toets gemaakt en viel het cijfer tegen? Praat er dan over met je docent wat je fout hebt gedaan. Heb je moeite met een vak? Vertel het ook dan je docent. Hij of zij heeft zeker tips die je kunnen helpen. Of hoe je je goed kunt voorbereiden op een toets. En je docent legt je óók graag nog een keer uit hoe het precies zat met dat ene moeilijke onderwerp.

Wat gebeurt er als ik door ziekte een toets mis?

Als je een toets mist, dan maak je een afspraak met de docent. Dan kun je op een ander moment de toets inhalen. Soms is het niet nodig een toets in te halen

Kun je blijven zitten in de eerste?

Aan het eind van de eerste klas ga je in principe altijd naar het volgende jaar. Welke niveauklas dat wordt, hangt af van hoe goed je het hebt gedaan in de eerste klas. Je kunt bij ons niet blijven zitten, tenzij door jouw ouders en school in bijzondere situaties in overleg wordt besloten dat dat beter voor je is.

Cambridge

Wat is Cambridge Engels?

Het Cambridge Programma (in de vwoCambridge klas) bereidt je voor op het behalen van twee internationaal erkende diploma’s. Het betekent voor jou dat je heel snel erg goed Engels leert spreken, luisteren, lezen en schrijven. Je hebt daar nu en later veel gemak van. Kijk op Cambridge Engels voor meer informatie.

Technasium

Wat is het Technasium

Bij Technasium (in de havo/vwo technasium-klas) maak je op een praktische manier kennis met techniek en technologie. Je werkt aan echte problemen/opdrachten zodat je straks beter bent voorbereid op een studie in de technische richting. Naast extra lessen Onderzoek & Ontwerpen (O&O) zijn excursies, bedrijfsbezoeken en het geven van presentaties onderdeel van het programma. Je werkt per jaar aan vier projecten waarvan echte bedrijven de opdrachtgevers zijn. Kijk bij Technasium voor meer informatie.

In tegenstelling tot eerdere jaren is apart aanmelden voor Technasium niet meer nodig. Alle mavo, havo en vwo leerlingen in klas 1 volgen het vak onderzoeken en ontwerpen. Na het eerste jaar (havo en vwo) en na het tweede jaar (mavo) kiezen de leerlingen of zij dit vak verder willen volgen.

Wat is Bèta Challenge?

Op het ISW Hoogeland volgen alle mavo- en mavo/havo-brugklasleerlingen het vak O&O. Hier word je uitgedaagd om actief en ondernemend te leren over de moderne bèta wereld. Je werkt samen met je klasgenoten aan projecten vanuit het bedrijfsleven, overheid of instelling. Je gaat een oplossing bedenken voor het probleem. Deze oplossing ga je ontwerpen en tevens maken. In dit vak leer je hoe je techniek en technologie in de praktijk kan toepassen.

Zorg voor de leerling

Als het niet zo lekker gaat, wie helpt me dan?

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor houdt de studieresultaten van jou en de andere leerlingen goed in de gaten. Ook let de mentor op de sfeer in de klas. Je kunt een mentor het best vergelijken met de meester of juf die je gewend was in groep acht van de basisschool. Hij kent je straks goed en je kunt altijd bij hem of haar terecht. Ook vertelt de mentor op de ouderavonden aan je ouder(s) of verzorger(s) hoe het met jou gaat op school.

Wat doe ik als ik gepest word?

We staan niet toe dat er iemand wordt gepest op school. In klas 1 doen we daarom een anti-pestproject. Word je toch gepest? Zeg het zo snel mogelijk tegenje mentor, de klassenleerlingen of een docent. Samen met de ‘pesters’ gaan we het probleem oplossen. We willen graag dat iedereen zich in school prettig en veilig kan voelen.

Als ik nog meer hulp nodig heb, bij wie kan ik dan terecht?

Op onze school vind je een zorgteam dat veel voor je kan doen. Er is een zorgcoördinator die precies weet bij wie je moet zijn. Heb je moeite met lezen of schrijven (dyslexie)? Dan krijg je begeleiding van een remedial teacher. Zo zijn er nog veel meer specialisten, binnen en buiten school. Er zijn ook allerlei trainingen: een weerbaarheidstraining bijvoorbeeld, of een training in sociale vaardigheden. Als jij vertelt wat je wilt, dan kan de zorgcoördinator samen met jou en je ouders een oplossing zoeken.

Ik heb dyslexie. Wat doen jullie daarmee?

Heb je ook een dyslexieverklaring? Dan krijg je van school een dyslexiepas. Je hebt dan meer tijd bij een toets. Bij dyslexie kun je ook extra begeleiding van de remedial teacher krijgen. Misschien weet je nog niet zeker of je wel écht dyslexie hebt. Daarom maak je in de eerste klas een paar toetsen

Ik heb een dyslexieverklaring. Wat heb ik daaraan op school?

Als jij zo'n verklaring hebt, mogen we je meer tijd geven bij toetsen en examens. Ook krijg je extra begeleiding van de remedial teacher. Daardoor leer je wat beter omgaan met je dyslexie. We hebben ook hulpmiddelen die je kunt gebruiken.

Ik denk wel eens dat ik dyslectisch ben. Kan de school dat nagaan?

Al in de eerste schoolweken krijg je een paar kleine testjes. Die laten zien of je wel of geen dyslexie hebt. Twijfelen we, dan gaan we aan de slag met een uitgebreide test. Ben je toch dyslectisch? Dan nemen we contact op met je ouders. Ook ga je voor een onderzoek naar een orthopedagoog of psycholoog. Je krijgt dan een verklaring dat je dyslexie hebt.

Ik heb ADHD. Wat doen jullie daarmee op school?

Als je ADHD hebt, houden de docenten daar rekening mee. Het is dan voor jou misschien moeilijk om je te concentreren in de klas. Daarom maken we daar afspraken over, samen met de teamleider, je mentor en de docenten. Soms ben je al geholpen met een andere plek in de klas, zoals vooraan of juist achteraan. Slik je er medicijnen tegen? Meld het even bij je mentor op school.

Sfeer

Is er een beetje gezellige sfeer op jullie school?

Wij vinden van wel! Maar het gaat er natuurlijk om of jij het gezellig vindt. Natuurlijk kies je een school niet om de gezelligheid. Maar je zult zien dat je met meer plezier leert als je op een leuke school zit. Die leuke school maken we met z'n allen. De schoolleiding, de leraren, het ondersteunend personeel en de leerlingen: iedereen helpt mee aan een leuke sfeer. Want de school, dat zijn we met z'n allen!

Wordt er op jullie school gepest?

Helaas komt pesten overal voor, dus ook onze school is niet pestvrij. Het belangrijkste is er iets aan te doen. In de brugklas maken we snel afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Want pesten accepteren we niet op school. Als het nodig is hebben we een pestprotocol waar we actief mee aan de slag gaan. Dus als je iets ziet, hoort of ergens last van hebt aarzel dan niet en meld het bij je mentor of klassenleerling.

Wat kan ik met de cultuurkaart die ik krijg?

Elk jaar krijg je de Cultuurkaart. Zorg dat je de kaart altijd bij je hebt. Je krijgt dan korting in winkels en in de bioscoop. En over cultuur gesproken: we organiseren op school ook veel culturele activiteiten!

Leuke activiteiten

Houd ik nog tijd over voor mijn hobby of mijn sport?

Natuurlijk houd je nog tijd over voor andere leuke dingen. Het is niet de bedoeling dat je straks niet meer kunt sporten of je hobby moet opgeven. Je huiswerk is belangrijk, maar je moet af en toe ook iets anders kunnen doen. Ben je toch zoveel tijd kwijt aan je huiswerk dat je nergens anders meer tijd voor hebt? Vertel het je mentor. Misschien is het niveau voor jou dan nét even te hoog.

Ik hou van zingen, muziek maken en dansen. Kan ik daar op school iets mee doen?

Kom maar op: we hebben op school een echte musicalgroep! Ook kunnen we je goed gebruiken bij de Kerstviering, dan doen we altijd iets bijzonders.

Zijn er ook schoolfeesten?

We hebben een eigen feestcommissie. Die organiseert een paar avonden per jaar een disco.

Zijn er sportdagen?

Elk jaar organiseren de gymleraren twee sportdagen: één binnen, met zaalsporten, één buiten, met veldsporten. De school neemt ook deel aan schoolkampioenschappen. Zo zijn wij al vaak landskampioen schoolhandbal geweest.

Organiseren jullie ook schoolreisjes?

Tegen het eind van elk schooljaar is er een activiteitendag. Alle leerlingen kunnen dan kiezen uit een groot aantal activiteiten.

Zijn er uitstapjes in de eerste klas?

Ja hoor! We gaan bijvoorbeeld op bezoek bij musea, Blijdorp, en er zijn excursies voor technasium/BCP. Zit je in een hogere klas? Dan kun je mee op reis naar bijvoorbeeld de Ardennen, een Europese stad of op wintersport.