De jaarlijkse tevredenheidsenquête in klas 3

Gepubliceerd op: 27 maart 2019

In 2010 heeft de vereniging van schoolleiders van het voortgezet onderwijs besloten dat scholen hun resultaten, kwaliteit en sfeer op dezelfde wijze gaan communiceren via een landelijke website. Dat project heet "Vensters voor Verantwoording". Vanaf 2011 maken de scholen voor voortgezet onderwijs hun schoolgegevens over kwaliteit en sfeer openbaar op de website www.schoolvo.nl. Daar vindt u ook de verantwoording van onze school.

Een onderdeel van de verantwoording is dat alle scholen van voortgezet onderwijs in Nederland ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het derde leerjaar vragen om hun mening te geven over de school. Ook dat wordt gepubliceerd op de landelijke website. 

 Deze enquête vindt dit jaar plaats van donderdag 28 maart t/m donderdag 11 april. Ouders kunnen de enquête via internet invullen. Hiervoor ontvangen zij op woensdag 27 maart een brief en op donderdag 28 maart een e-mail met inloggegevens. Heeft u als ouder/verzorger van een klas 3 leerling geen e-mail ontvangen, geef dit dan door aan de administratie van de school: hoogeland@isw.info.

Wij danken u bij voorbaat  voor uw medewerking,

Dhr. Schreuder/ Mw Zwarts / Mw. Bekkers Gonçalves
Afdelingsleiders klas 3MHV
ISW Hoogeland

‹ Terug naar overzicht