Spaans

Op ISW Hoogeland volgen alle leerlingen in de eerste klas van de mavo, mavo/havo en havo/vwo een module Spaans. In de tweede klas van de mavo en havo kun je voor dit vak kiezen. In de derde klas sluit je het vak Spaans af met een gecertificeerd examen. In het vak Spaans leer je van alles over de Spaanstalige landen, hun cultuur en geschiedenis. In de bovenbouw is er een reis naar Barcelona.

Voor wie? 

Voor mavo- en havo-leerlingen die extra uitdaging zoeken, taalvaardig zijn en interesse hebben in de Spaanse taal en cultuur.

Kosten

De module in het eerste leerjaar is kosteloos. Na het eerste leerjaar zijn er wel extra kosten verbonden, o.a. div, schoolkosten, kosten voor de excursies en voor het examen dat wordt afgenomen.

Aanmelden

Speciaal aanmelden is niet nodig.