Het afsprakenboekje voor schooljaar 2023-2024 vindt u hier.

Als samenvatting van de afspraken in het Afsprakenboekje hanteren wij op ISW Hoogeland de Gouden regels: