Instroom 4 havo

Vmbo TL (mavo) gediplomeerden hebben de mogelijkheid om over te stappen naar de 4 havo opleiding binnen ISW Hoogeland. Wij streven naar de beste aansluiting voor onze leerlingen. Om deze reden houden wij ons aan de toelatingscode van de VO raad

Daarnaast biedt onze school extra ondersteuning, zo krijgen alle overstappers voor een periode van 8 weken extra steunlessen wiskunde en Engels omdat deze vakken als moeilijk worden ervaren. Ook krijgen overstappers extra begeleiding van de mentoren, ondersteund door hulpmentoren.

ISW Hoogeland plaatst leerlingen in 4 havo in de volgende volgorde (naar beschikbaarheid van plekken):

 1. Leerlingen van de eigen locatie (ISW Hoogeland) of van de locaties ISW Irenestraat/ISW Sweelincklaan;
 2. Leerlingen van de locaties van Lentiz Dalton MAVO of Lentiz Groen Lyceum (toelaatbaar met volledig TL diploma) of Lentiz Floracollege (toelaatbaar met een volwaardig TL diploma);
 3. Leerlingen van overige scholen van buiten het Westland.

ISW streeft naar voldoende beschikbare plekken voor alle overstappers van de Westlandse VMBO TL locaties op één van onze havo opleidingen van ISW Hoogeland of ISW Gasthuislaan.

De eisen voor de overstap van vmbo TL (mavo) zijn als volgt:

 • Leerling en aanleverende school houdt zich aan de hieronder gestelde procedure;
 • Positief advies vanuit de aanleverende school;
 • Leerling heeft een voortschrijdend gemiddelde van te minste een 6,8 voor de vakken waarin in havo 5 eindexamen wordt gedaan (NE, EN, 4 profielvakken en vak in het vrije deel);
 • Geen onvoldoende voor het voortschrijdend gemiddelde voor de vakken NE, EN, WI;
 • Gekozen vakken sluiten aan. Uitzonderingen zijn de startvakken: BSM, MW, M&O, IN, KUNST, BIOLOGIE en O&O.  Eventueel maximaal één van de vakken GS of AK is een startvak.

De Procedure voor de overstap van vmbo TL (mavo) is als volgt:

 • Voor 1 februari aangeven bij de huidige decaan dat er een wens is tot overstappen, decaan geeft bij ISW Hoogeland aantallen aan;
 • Voor 9 maart het aanmeldformulier + kopie cijferlijst (met alle tot dan toe behaalde SE cijfers) bij de huidige decaan inleveren, decaan geeft aanmelding direct door;
 • Eind maart volgt bericht vanuit ISW Hoogeland over de inschrijving en de mogelijkheid tot plaatsing.

Keuzemogelijkheid ISW Hoogeland:

Zie hiervoor ons aanmeldformulier 4 havo Hoogeland 
*In verband met de voorgenomen wetswijziging raden wij leerlingen aan die vanaf schooljaar 2019/2020 willen overstappen een 7e vak te kiezen op de huidige vmbo TL (mavo) opleiding.

Meer informatie

Bij inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de huidige decaan van de aanleverende school. Bij vragen over de procedure kunt u zicht richten tot de afdelingsleider havo of de decaan, Mevr. Dekker (klp@isw.info).