Instroom 4-havo

Leerlingen met een vmbo-TL(mavo)-diploma hebben de mogelijkheid om over te stappen naar 4-havo op ISW Hoogeland. Wij streven naar de beste aansluiting voor onze leerlingen. Om deze reden houden wij ons aan de toelatingscode van de VO-raad.

Daarnaast biedt onze school extra ondersteuning: zo krijgen alle overstappers voor een periode van 8 weken extra steunlessen wiskunde en Engels, omdat deze vakken als moeilijk worden ervaren. Ook krijgen overstappers extra begeleiding van de mentoren, ondersteund door hulpmentoren. 

ISW-Hoogeland plaatst leerlingen in 4-havo in de volgende volgorde (naar beschikbaarheid van plekken):

 1. Leerlingen van de eigen locatie (ISW Hoogeland) of van de locaties ISW Irenestraat/ISW Sweelincklaan.
 2. Leerlingen van de locaties van Lentiz Dalton MAVO of Lentiz Groen Lyceum (toelaatbaar met volledig TL diploma) of Lentiz Floracollege (toelaatbaar met een volwaardig TL diploma).
 3. Leerlingen van overige scholen van buiten het Westland.

ISW streeft naar voldoende beschikbare plekken voor alle overstappers van de Westlandse vmbo-TL locaties op één van onze havo opleidingen van ISW Hoogeland of ISW Gasthuislaan.

De eisen voor de overstap van vmbo-TL (mavo) zijn als volgt:

 • Leerling en aanleverende school houdt zich aan de hieronder gestelde procedure.
 • Positief advies vanuit de aanleverende school.
 • De leerling met een diploma met 7 vakken heeft een drempelloze toegang tot 4-havo.
  De leerling met een diploma met 6 vakken heeft een voortschrijdend gemiddelde van tenminste een 6,8 voor de vakken waarin in 5-havo eindexamen wordt gedaan (NE, EN, 3 profielvakken en vak in het vrije deel).
 • Geen onvoldoende voor het voortschrijdend gemiddelde voor de vakken NE, EN, WI.
 • Gekozen vakken sluiten aan. Uitzonderingen zijn de startvakken: BSM, MW, BE, IN, KUNST, BIOLOGIE en O&O.  Eventueel maximaal één van de vakken GS of AK is een startvak.

De Procedure voor de overstap van vmbo-TL (mavo) is als volgt:

 • Voor 1 februari aangeven bij de huidige decaan dat er een wens is tot overstappen; decaan geeft bij ISW-Hoogeland aantallen door.
 • Voor 9 maart het aanmeldformulier + kopie cijferlijst (met alle tot dan toe behaalde SE cijfers) bij de huidige decaan inleveren; decaan geeft aanmelding direct door.
 • Eind maart volgt bericht vanuit ISW Hoogeland over de inschrijving en de mogelijkheid tot plaatsing.

Keuzemogelijkheid ISW Hoogeland:

Zie hiervoor ons aanmeldformulier 4-havo Hoogeland.

Meer informatie

Bij inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de huidige decaan van de aanleverende school. Bij vragen over de procedure kunt u zicht richten tot de afdelingsleider 4-havo, mevrouw De Rooij ([email protected]) of de decaan, mevrouw Dekker ([email protected]).