PTD

In de PTD's (Programma van Toetsing en Doorstroom) is voor elk vak te vinden wat er per periode behandeld en getoetst wordt (leerdoelen/onderwerpen/weging/aantal toetsen/soort toets).