PTD

In de PTD's (Programma van Toetsing en Doorstroom) is voor elk vak te vinden wat er per periode behandeld en getoetst wordt (leerdoelen/onderwerpen/weging/aantal toetsen/soort toets).


PTD 22-23 1 mavo
PTD 22-23 1 mavo/havo
PTD 22-23 1 havo/vwo
PTD 22-23 1 vwo
PTD 22-23 2 mavo
PTD 22-23 2 havo
PTD 22-23 2 vwo
PTD 22-23 3 mavo
PTD 22-23 3 havo
PTD 22-23 3 vwo
PTD 22-23 4 havo
PTD 22-23 4 vwo
PTD 22-23 5 vwo