Reglementen talenten

Reglementen talenten

Regeling voor leerlingen met talenten op het gebied van sport en/of cultuur
 
Leerlingen die incidenteel hiervoor vrij vragen, kunnen van de teamleider toestemming krijgen. Als voorbeeld kan genoemd worden het meedoen aan een toernooi, uitvoering, enz. De leerling zal er zelf voor zorgen dat het gemiste werk ingehaald wordt en de leerling toont aan dat hij/zij een uitnodiging heeft ontvangen.
 
Wanneer leerlingen structureel hiervoor vrij vragen zal welwillend gekeken worden naar de mogelijkheden binnen het rooster van de leerling. Kan de leerling de les(sen) op een ander tijdstip volgen en stuit dit niet op zwaarwegende bezwaren van betrokken docent(en), dan wordt toestemming verleend. Kan het niet op deze wijze, dan wordt gekeken naar het niveau van de leerling.
Alleen bij hoog niveau* zal toestemming verleend worden. De school faciliteert alleen qua tijd. De leerling is verantwoordelijk voor het voortgangsproces qua studie. Bij achterstanden moeten de ouder(s)/ verzorger(s) zorgen voor bijles.

Wij werken op school met een (top)sporttalent-coördinator. Deze coördinator organiseert alles rondom de regeling binnen ISW Hoogeland. Voor alle vragen kunt u terecht bij  de heer Steentjes (E [email protected]).  

*Omschrijving hoog niveau

Bij sport

De leerling blinkt uit in een bepaalde sport. Hij/zij besteedt aan de trainingen een groot gedeelte van de week. Hij/zij behoort tot de top of tot de absolute top in zijn/haar sport: bijvoorbeeld judo, toegelaten tot de selectietrainingen van de judobond, tennis, toegelaten tot de bondstraining, voetbal bij een selectieteam bij een profclub, zwemmen, toegelaten tot het talententeam van de zwemvereniging ZV Westland Dijkglas (alleen zwemmers die de limiet weten te halen voor een N(J)K worden hiervoor uitgenodigd; je behoort dan tot de beste tachtig van Nederland van jouw leeftijd ). Er moet wel een verklaring van de betreffende sportbond/sportclub aan de teamleider overhandigd worden. 

Bij cultuur

De leerling blinkt uit in een onderdeel, vallend onder cultuur. Hij/zij besteedt er een groot deel van de week hieraan. Hij/zij behoort tot de top of tot de absolute top in zijn/haar discipline.: bijvoorbeeld ballet, toegelaten tot het Scapino ballet of tot het Nederlands dans theater, muziek, toegelaten tot het conservatorium. Er moet wel een verklaring van de betreffende instantie aan de teamleider overhandigd worden.
 
Indien de leerling onder het hoge niveau valt kan de mate van facilitering afhangen van de afdeling. Zit de leerling in de onderbouw dan moet hij de gemiste stof zelfstandig inhalen. Wanneer een vak in het geheel niet gevolgd kan worden, moet de leerling een vervangende opdracht maken. Deze opdracht wordt gemaakt na overleg met vakdocent, leerling en de teamleider. Indien een leerling met sporttalenten geen enkele gymles kan volgen, krijgt hij hiervoor vrijstelling. Hetzelfde is van toepassing voor een leerling met muzikale talenten. Indien hij geen enkele muziekles kan volgen, krijgt hij hiervoor vrijstelling.
Zit de leerling in de bovenbouw dan moet ook hij de gemiste lesstof zelfstandig inhalen. Dit geldt ook wanneer de leerling geen enkel uur van het vak kan volgen. Wanneer de leerling vaardigheden mist, mag de leerling een vervangende opdracht worden opgedragen. Deze opdracht wordt gemaakt na overleg met vakdocent, leerling en teamleider. De leerling maakt, indien hierdoor de LO les wordt verzuimd, een vervangende opdracht in overleg met docent LO en teamleider. 
 
Aan het begin van elk schooljaar moet door de leerling/ouders aan de betreffende teamleider aangetoond worden dat nog steeds aanspraak gemaakt kan worden op deze regeling. Tussentijdse verandering van de situatie moet door de leerling/ouders meteen aan de betreffende teamleider doorgegeven worden. De teamleider zal de afspraken herzien.