Schoolregels

Schoolregels

ISW Hoogeland is gevestigd in een modern gebouw. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dit gebouw schoon, netjes en schadevrij te houden. Wij verwachten van iedere leerling dat hij/zij daar een positieve bijdrage aan levert. Daarnaast is het goed je te realiseren dat goede omgangsvormen en rustig gedrag een grote bijdrage leveren aan de sfeer op de locatie. Dit komt iedereen ten goede. De afspraken zijn ervoor om aan te geven wat we van de leerlingen verwachten. De afspraken zijn er niet voor niets, daarom wordt op naleving toegezien en wordt bij overtreding strikt opgetreden.

Bekijk hier het afsprakenboekje van ISW Hoogeland.

We hebben een zevental “gouden regels” opgesteld als samenvatting van de afspraken in dit boekje. Deze hangen als geheugensteuntje tegenover de ingangen van de school en zie je ook hieronder afgedrukt. 

  1. Zorg ervoor dat je altijd je schoolpas bij je hebt. 
  2. Houd de school schoon en netjes: geen kauwgom in de school en eten en drinken alleen in de aula. 
  3. Op het schoolterrein volg je de juiste route naar de fietsenstalling: gebruik de juiste brug en trap. Niet brommen op het schoolterrein.
  4. Op de gangen loop en praat je tijdens de leswisselingen rustig. 
  5. Leerpleinen om te studeren en aula’s om te recreëren. 
  6. We spreken elkaar aan op een respectvolle manier. 
  7. We hebben respect voor elkaar en voor de omgeving.