De lessentabel voor mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo, vwo op ISW Hoogeland:
Lessentabel 2022-2023