De lessentabel voor mavo, havo/mavo, vwo/havo en vwo op ISW Hoogeland: 
Lessentabel 2023-2024