Bijzonder verlof

Om ongeoorloofd verzuim te voorkomen verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) om van te voren schriftelijk bijzonder verlof aan te vragen bij de locatiedirecteur/afdelingsleider met opgaaf van de reden. Gedurende het schooljaar ontvangen alle ouders geregeld via de leerlingen een overzicht waarin alle op dat moment bekende bijzondere data zijn opgenomen. Extra verlof kan alleen in bijzondere gevallen worden verleend. Tijdens schoolexamens wordt geen extra verlof toegekend.

Hieronder vindt u informatie omtrent aanvraag bijzonder verlof en verschillende formulieren:

Bijzonder verlof

Vakanties schooljaar 2023-2024

 

Herfstvakantie maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Goede Vrijdag/Pasen donderdag 28 maart t/m maandag 1 april 2024
Koningsdag zaterdag 27 april 2024
Meivakantie maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaart donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024 (meivakantie)
Pinksteren zondag 19 mei en maandag 20 mei 2024
Zomervakantie maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024

Vrije dagen

Studiedagen collega's ISW Hoogeland (leerlingen hebben geen les):

- dinsdag 24 oktober 2023
- dinsdag 9 januari 2024
- dinsdag 19 maart 2024
- donderdag 13 juni 2024

Vakanties schooljaar 2024-2025

 

Herfstvakantie maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024
Kerstvakantie maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2025
Goede Vrijdag + Pasen vrijdag 18 t/m maandag 21 april 2025
Meivakantie + bevrijdingsdag maandag 21 april t/m maandag 5 mei 2025
Hemelvaart donderdag 29 mei 2025
Pinksteren zondag/maandag 8/9 juni 2025
Zomervakantie maandag 21 juli t/m vrijdag 29 augustus 2025