Bijzonder verlof

Om ongeoorloofd verzuim te voorkomen verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) om van te voren schriftelijk bijzonder verlof aan te vragen bij de locatiedirecteur/afdelingsleider met opgaaf van de reden. Gedurende het schooljaar ontvangen alle ouders geregeld via de leerlingen een overzicht waarin alle op dat moment bekende bijzondere data zijn opgenomen. Extra verlof kan alleen in bijzondere gevallen worden verleend. Tijdens schoolexamens wordt geen extra verlof toegekend.

Hieronder vindt u informatie omtrent aanvraag bijzonder verlof en verschillende formulieren:

Bijzonder verlof

Vakanties schooljaar 2022-2023

 

Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Pasen vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Koningsdag donderdag 27 april 2023
Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren zondag 28 mei t/m maandag 29 mei 2023
Zomervakantie maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Roostervrije dagen 2022 - 2023

Dit schooljaar hebben de leerlingen de volgende roostervrije dagen:
- 21 oktober 2022
- 14 december 2022
- 17 januari 2023
- 13 februari 2023
- 8 juni 2023

Vakanties schooljaar 2023-2024

 

Herfstvakantie maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Goede Vrijdag/Pasen donderdag 28 maart t/m maandag 1 april 2024
Koningsdag zaterdag 27 april 2024
Meivakantie maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaart donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024 (meivakantie)
Pinksteren zondag 19 mei en maandag 20 mei 2024
Zomervakantie maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024