Ouderparticipatie via de ouderraad

Leerlingen brengen veel tijd door op school. Een tijd die belangrijk is om te groeien en te ontwikkelen. Vaak is het ook een uitdagende tijd die elke leerling anders beleeft. Als ouderraad (OR) denken wij mee met de directie van ISW Hoogeland om te zorgen dat de leerlingen goed in hun vel zitten, zich veilig voelen op school en op de juiste manier begeleid worden in hun leerproces.

De ouderparticipatie ofwel ouderbetrokkenheid is de inbreng van ouders/verzorgers in het onderwijs met als doel het onderwijs voor alle leerlingen van ISW Hoogeland zo goed mogelijk te organiseren.  Voor ouders/verzorgers die geïnteresseerd zijn in de school zijn zaken als kwaliteit van het onderwijs, welzijn van de leerlingen, onderwijsklimaat, de visie van de school en hun doelstellingen belangrijke zaken. Zij kunnen hierover meepraten via de OR. Vanuit de OR is er een afvaardiging in de medezeggenschapsraad (MR) en de Regioraad Westland en Den Haag Zuid-West (DHZW).

Wat doet de ouderraad?
Als OR geven wij de directie van ISW Hoogeland advies en praten wij mee over diverse onderwerpen. Zo behartigen wij de belangen van de leerlingen en hun ouders/verzorgers. De ouderraad vergadert iedere maand; afwisselend met en zonder de directie van de locatie. Als ouders kijken we mee met hoe het gaat op school, denken we mee met vragen vanuit de directie en bespreken we specifieke thema’s die op dat moment op school actueel zijn. Denk hierbij aan maatwerk, MOL-gesprekken, de Plenda, leerling-welzijn etc. 

Klankbordgroep
Als OR willen wij alle ouders/verzorgers van de leerlingen van ISW Hoogeland zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Daarom starten we dit jaar met een klankbordgroep. Op deze manier willen directie en OR zoveel mogelijk de mening en inzichten van alle ISW Hoogeland-ouders/verzorgers krijgen over onderwerpen die op dat moment actueel zijn. Onderwerpen/vragen kunnen worden aangedragen door zowel directie, ouders/verzorgers, docenten als leerlingen.

De klankbordgroep zal 2 à 3 keer per jaar bij elkaar 'geroepen' worden om over een specifiek onderwerp mee te denken. Deze mening en mogelijk een advies gaat direct via de OR naar de directie. De OR zal ook zorgen voor een terugkoppeling aan de klankbordgroep. 
Als OR willen wij graag een klankbordgroep met een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers uit alle leerlagen van ISW Hoogeland.

Vertegenwoordiging ouderraad in MR en RMR
Vanuit de OR nemen ouders ook deel aan andere overleggen binnen regio Westland en DHZW. Een belangrijk overleg is de medezeggenschapsraad (MR) van ISW Hoogeland: een overleg met het management, leerlingen en docenten. Ook praten we mee in de Regioraad Westland DHZW (RMR). Deze regioraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle scholen die onderdeel zijn van het ISW, plus het Wateringse Veld College en het Zuid-West College. Hierin worden onderwerpen als de begroting, de ontwikkeling van het onderwijs, huisvesting en het onderwijsbeleid besproken.

Wie zitten er in de ouderraad?
Dit jaar bestaat de OR uit:
- Peter de Jonge (voorzitter)
- Natascha van der Steen (penningmeester)
- Stefan de Hoog (secretaris)
- Vanja van der Palm (MR)
- Yvonne Beijk (MR)
- Marleen de Hoog 
- Marco Romein

Binnen de OR streven we naar een zo gelijk mogelijke verdeling tussen ouders van leerlingen van onderbouw/bovenbouw en de diverse afdelingen mavo, havo en vwo.

Hoe kun je de ouderraad bereiken?
Als je een vraag hebt of je wilt je aanmelden voor de OR of de klankbordgroep, neem dan contact met ons op. Dit kan via een mailtje naar: [email protected].