Reglement LO

 

Inleiding

ISW Hoogeland biedt in elke leerlaag het vak lichamelijke opvoeding aan. Om het leerresultaat van het vak optimaal te bereiken en om het veilig aan te bieden heeft de sectie L.O. een reglement opgesteld. In dit reglement staan regels die voor alle leerlingen gelden die lichamelijke opvoeding op hun rooster hebben staan. Daarnaast staan er ook regels die specifiek voor leerlingen uit de bovenbouw gelden.

Met dit reglement willen we als sectie L.O. ervoor zorgen dat het leerresultaat optimaal kan worden bereikt en dat een leerling op een veilige manier kan deelnemen aan het vak L.O. Waar dit reglement niet voorziet in een ontstane situatie besluit de sectie L.O. in samenspraak met de schoolleiding hoe te handelen.

Bekijk hier het reglement L.O. van ISW Hoogeland.

Reglement LO

Blessure

 • De docent L.O. mag ervan uitgaan dat iedere leerling gezond is, tenzij een leerling of de ouder(s)/verzorger(s) van een leerling de docent L.O. over een lichamelijke beperking informeert.
 • In het geval dat een leerling vanwege een blessure o.i.d. niet actief kan deelnemen aan de les L.O. dient de leerling dit vóór de les te communiceren met de docent middels een briefje van ouder(s)/verzorger(s) met daarop reden, verwachte duur van het herstel en handtekening. De leerling dient wel aanwezig te zijn in de les. De docent geeft de leerling alternatieve leerresultaat gebonden of lesondersteunende opdrachten.
 • In het geval dat een leerling een langere periode niet kan deelnemen aan de lessen L.O. dient een schriftelijke verklaring te worden ingeleverd bij desbetreffende teamleider. In overleg tussen ouder(s)/verzorger(s), docent L.O. en teamleider wordt besloten in welke mate en in welke rol de leerling nog zal deelnemen aan de les.
 • Wanneer een leerling door een blessure een transportprobleem heeft, moet dat vóór de les besproken worden met de docent L.O.

Veiligheid

 • Sportkleding is verplicht tijdens de lessen L.O. Hieronder staan de regels w.b. de sportkleding:
  • Binnen L.O.: Blauw sport T-shirt ISW*, korte sportbroek* (boven kniehoogte) en zaalschoenen (geen afgevende (zwarte) zool).
  • Buiten L.O.: Blauw sport T-shirt ISW*, korte sportbroek* (boven kniehoogte) en geschikte sportschoenen. Trainingsjack / trui, trainingsbroek is toegestaan.
  • Het dragen van een hoofddoek is niet toegestaan.
  • 1ste keer sportkleding niet in orde: Leenkleding van school. 2de keer: Les inhalen.
 • Alle sieraden e.d. moeten tijdens de les L.O. uit / af.
 • Snoepen e.d. tijdens de les L.O. is niet toegestaan.
 • Een leerling met lang haar dient het strak naar achter in een staart te binden.
 • Tijdens sportactiviteiten naast de reguliere les L.O. (bijvoorbeeld sportdagen / sporttoernooien / e.d.) gelden dezelfde kledingvoorschriften zoals eerder genoemd in dit reglement. Een afwijkend rug, buik en borst bedekkend sport T-shirt is toegestaan.
Regels bovenbouw (3M, 4MHV, 5HV, 6V)

Regels bovenbouw (3M, 4MHV, 5HV, 6V)

Voor deelname aan de lessen L.O. in de bovenbouw gelden de regels zoals omschreven in “Regels onderbouw / bovenbouw”. Daarnaast gelden specifiek voor deelname aan de lessen L.O. in de bovenbouw de volgende regels:

PTA:

De leerlingen dienen de genoemde onderdelen in het PTA naar behoren af te sluiten.

Presentieregeling:

Leerlingen in de bovenbouw dienen alle lessen L.O. actief te volgen. Voldoet een leerling niet aan deze voorwaarde dient de les te worden ingehaald.

In het geval dat een leerling afwezig is om legitieme redenen, te bepalen door teamleider, komt de inhaalplicht te vervallen. Het laatste kan maximaal 2 lessen het geval zijn voor 5H en 6V. Voor 3M, 4M, 4H, 4V en 5V is dit een maximum van 3 lessen. Alle andere lessen dienen zonder uitzondering te worden ingehaald.

Wanneer een leerling door fysieke omstandigheden niet in staat is te voldoen aan bovenstaande regeling maakt de leerling een vervangende opdracht.

Procedure voor inhalen:

 • De docent L.O. geeft één maal per periode aan of een leerling lessen moet inhalen.
 • De leerling neemt initiatief om les in te halen bij eigen of andere docent L.O.
 • De leerling maakt vooraf een afspraak met betreffende docent voor het inhalen van de les.
 • De les wordt ingehaald.
 • De leerling mailt zijn/haar eigen vakdocent waarin hij/zij aangeeft de les te hebben ingehaald. Deze mail wordt ook cc gestuurd naar de docent waarbij de les is ingehaald.