Wiscollect handleiding

Het komende jaar gaan we werken met het programma WIScollect voor het innen van de diverse betalingen. Het betreft bijvoorbeeld de ouderbijdrage, kosten voor de excursies, reizen, activiteitendag enz.

Dit heeft de volgende voordelen:

  • Beter overzicht van de jaarlijkse kosten per leerling;
  • separate betalingen van alle in rekening gebracht kosten;
  • naast overboeken behoort ook het betalen via IDeal tot de mogelijkheden.

Wat betekent dit voor u:

U heeft van ons een e-mail van WIScollect met een link ontvangen waarmee u kunt inloggen in uw eigen digitale omgeving. Hier ziet u vervolgens overzicht van de activiteiten van uw kind en de bijbehorende kosten. Het programma is nog in opbouw, het volledig overzicht van alle activiteiten wordt in de loop van het komend schooljaar zichtbaar. Bij nieuwe activiteiten volgt een email naar het adres zoals dit in Magister onder het ouder-1-account bekend is.

Het emailadres van het ouder-1-account wordt door school veelvuldig gebruikt om u te informeren. Het is van groot belang dat dit adres bij ons bekend is.