Vooraf

Hieronder vindt u informatie over onze school. De dagelijkse gang van zaken op de locatie Hoogeland is in handen van de directie van deze locatie. Het is een ‘gids’ voor onze opleiding: een wegwijzer voor u en voor ons allen.

Naast mededelingen over de dagelijkse gang van zaken biedt het jaarboekje informatie die voor een goed contact tussen school en gezin noodzakelijk is.

Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Dhr. M. Verweij
Locatiedirecteur

ISW Hoogeland

Bezoekadres:
Professor Holwerdalaan 54-56
2672 LD Naaldwijk
T (0174) 62 89 61 
E [email protected]
I www.isw.info

Postadres
Postbus 114 
2670 AC Naaldwijk