leermiddelen/boekenfonds

De school heeft een intern boekenfonds. Dit verzorgt voor alle leerlingen het leermiddelenpakket en digitaal leermateriaal. Hierdoor hebben de leerlingen altijd de beschikking over de juiste boeken van de juiste druk.

Sinds de invoering van de gratis schoolboeken worden deze leermiddelen zonder vergoeding aan de leerlingen in bruikleen gegeven. In de wet die dit regelt staat ook aangegeven welke leermiddelen niet gratis zijn.

Voor de volledigheid hoe om te gaan met de leerleermiddelen die onder het boekenfonds vallen, wijzen wij u op het Reglement boekenfonds ISW Hoogeland. 

Hieronder de belangrijkste punten uit het reglement

Ontvangst leermiddelen aan het begin van het schooljaar
Aan het begin van het schooljaar ontvangt de leerling het leermiddelenpakket op school. De leermiddelen blijven eigendom van de school en leerlingen dienen daar netjes mee om te gaan. Leerlingen controleren het pakket aan de hand van de bijgeleverde uitleverlijst. Als een boek onvolledig of erg beschadigd is, meldt de deelnemer dit binnen één week na de uitreiking bij het Boekenfonds Hoogeland. Deze melding moet via een speciaal klachtenformulier gebeuren. Dit  klachtenformulier is via het Boekenfonds Hoogeland te verkrijgen. Na deze week is de deelnemer aansprakelijk voor een eventuele schade aan een boek. Op de site van ISW Hoogeland staat een filmpje over hoe je je boeken kaft.

Wijzigingen in pakket gedurende het schooljaar
Indien het boekenpakket gedurende het jaar wijzigt omdat een leerling bijvoorbeeld van pakket, afdeling of profiel wisselt, worden de nieuwe leermiddelen verstrekt onder gelijktijdige inlevering van de eventuele niet meer nodig zijnde leermiddelen. Indien een leerling een boek kwijt is, worden de kosten van de nieuwwaarde in rekening gebracht en ontvangt de leerling een vervangend boek.

Leermiddelen inleveren aan het einde van het schooljaar
Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een uitnodiging om de leermiddelen in te leveren en een inleverlijst waarop staat welke leermiddelen moeten worden ingeleverd. Bij inlevering worden de boeken gecontroleerd op beschadigingen en of erin geschreven is. Niet ingeleverde leermiddelen worden in rekening gebracht, evenals een bedrag voor beschadigde en beschreven boeken. De factuur volgt enkele dagen later.