Havo

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Wij bereiden je op de havo in vijf jaar tijd voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Je kunt er ook voor kiezen om na de havo door te leren op het vwo.

Op de havo ben je naast het vergaren van kennis, vooral bezig met de toepassing daarvan. Je werkt op veel verschillende manieren: zelfstandig, in een groep, in de klas, in de mediatheek of in de studieruimte. We doen een beroep op je zelfstandigheid en verwachten nogal wat van je. Je gaat opdrachten maken, met anderen samenwerken, presenteren, proefwerken maken, enzovoorts.

In het vierde jaar kies je een zogenaamd profiel. Daarbij heb je de keuze uit:

  • Cultuur en maatschappij
  • Economie en maatschappij
  • Natuur en gezondheid
  • Natuur en techniek

Toelating

De toelating gebeurt op basis van het advies van de basisschool.