Afmelding van leerlingen Pagina afdrukken

Lees hier meer over het afmelden van leerlingen.
Afmelding van leerlingen

Afmelding van leerlingen

Uw zoon of dochter wegens ziekte afmelden? Geef dit telefonisch aan de administratie via telefoonnummer (0174) 62 89 61 door. Het is ook mogelijkheid uw kind via de magisterapp ziek te melden. Instructie voor ziekmelden via magister vindt u hier.

Voor een digitale of telefonische ziekmelding geldt het volgende:

  • Afmelding doorgeven voor het eerste lesuur van uw kind.
  • Afmelden kan voor dezelfde dag (vandaag) en eventueel voor de dag erna (morgen).
  • Afmelden op vrijdag, kan alleen voor vrijdag.
  • Na het weekend dient er altijd een nieuwe afmelding te volgen.
  • Elke dag van afwezigheid dient vooraf doorgegeven te zijn.

Voor kortdurende afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege een bezoek aan de tandarts, maakt u een korte verzuimmelding. De briefjes hiervoor kunt u bij de leerlingcoördinator of de afdelingsleider van u zoon/dochter ophalen. Deze briefjes zijn in te leveren bij de balie van onze Frontoffice.

Voor verlof buiten de reguliere schoolvakanties verwijzen we u naar de voorwaarden die door leerplicht zijn opgesteld. Deze voorwaarden vindt u bij ‘bijzonder verlof’.