Betrokkenen bij het onderwijs Pagina afdrukken

Wie zijn er betrokken bij het onderwijs? Directie, begeleiding etc. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Bestuur Algemene Directie Locatiedirectie Teamleiders/afdelingsleiders/leerjaarcoördinatoren Regioraad Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) School-MR

Bestuur

ISW maakt deel uit van de Stichting Lucas Onderwijs. Onder dit bestuur vallen meerdere scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. De zes scholen van ISW maken deel uit van de regio Westland & Den Haag Zuid-West. De Algemene Directie geeft leiding aan de regio.

Algemene Directie

De leiding van de scholengroep is in handen van de Algemene Directie: de regiodirecteur en de regiomanager bedrijfsvoering. 

• dhr. G. Millekamp (regiodirecteur)
• mw. M.R. van den Ham (regiomanager bedrijfsvoering)

De Algemene Directie vormt samen met de locatiedirecteuren de directieraad. Deze raad is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen onderwijs, organisatie, personeel, beheer, financiën en ICT. 

 

Locatiedirectie

Elke locatie heeft een eigen locatiedirecteur. Deze is binnen de algemene kaders verantwoordelijk voor de betreffende locatie.

Teamleiders/afdelingsleiders/leerjaarcoördinatoren

De onderwijskundige begeleiding van alle klassen is in handen van teamleiders/afdelingsleiders/leerjaarcoördinatoren.

Regioraad

De regioraad behandelt de onderwerpen voor de meerderheid van de scholen, het beleid dat de hele regio Westland & Den Haag Zuid-West betreft.  De regioraad bestaat uit personeelsleden, leerlingen en ouders. Ze gaat in gesprek met de Algemene Directie en geeft over verschillende onderwerpen instemming of advies. 

Contact met de Raad gaat via de secretaris, de heer Verbree; [email protected]

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de GMR worden zaken besproken en beslist die gelden voor alle scholen voor voortgezet onderwijs van Lucas Onderwijs, waar ISW deel van uitmaakt. Vanuit onze regio Westland & Den Haag Zuid-West zijn er vertegenwoordigers namens personeel, ouders en leerlingen.

School-MR

Iedere school is volgens de Wet medezeggenschap op scholen verplicht een medezeggenschapsraad te installeren. Iedere locatie heeft een school-MR die de belangen van het personeel, ouders en leerlingen behartigt. De school-MR heeft dezelfde bevoegdheden als de regioraad.