Financiën Pagina afdrukken

Wat betaalt u bij ons op school aan ouderbijdrage, wat zijn de schoolkosten, hoe bestelt u de schoolboeken, wanneer krijgt u tegemoetkoming in de studiekosten en informatie over de collectieve scholierenongevallenverzekering. Klik op één van onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Ouderbijdrage Schoolpas Schoolkosten Sportkleding Boeken Tegemoetkoming in de studiekosten Ongevallenverzekering Aansprakelijkheid Reisverzekering

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage gebruikt de school voor leermiddelen en leerling-activiteiten die buiten de overheidssubsidie vallen. De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: in het schooljaar 2022-2023 is de ouderbijdrage € 60,- en € 23,-. Samen € 83,- per leerling.

 De volgende kosten worden daarmee gedekt:

 • extra leermiddelen ICT
 • vieringen
 • kosten ouder- en leerlingenraad
 • reproductiekosten
 • consumpties ouderavonden

Schoolpas

Ieder jaar ontvangen alle leerlingen een nieuwe schoolpas. Leerlingen dienen deze pas altijd op school bij zich te hebben. Deze pas is met name nodig om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten in de mediatheek en voor registratie bij het te laat komen. Op vertoon van hun geldige pas laten wij leerlingen toe tot feestavonden. De pas kost € 2,50 per schooljaar. Bij verlies of onherstelbare beschadiging van de pas brengen wij € 5,00 in rekening voor vervanging.

Schoolkosten

De scholen brengen verder specifieke zaken in rekening, zoals de werkweken, materialen en excursies.

Voor het innen van de diverse betalingen, werken wij met het programma WIScollect. Het niet betalen van de ouderbijdrage en/of overige schoolkosten leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma’s door de school georganiseerd. De school kan echter wel besluiten een activiteit niet door te laten gaan als er onvoldoende financiering voor is.  Is de hoogte van de ouderbijdrage en/of overige schoolkosten voor u een groot bezwaar? Hier vindt u meer informatie over de bezwaarprocedure.

Sportkleding

Deelname aan de les lichamelijke opvoeding in elk leerjaar is alleen toegestaan in sportkleding die voldoet aan de volgende kledingvoorschriften:

 • Elke leerling draag een blauw shirt met het ISW logo.
 • Elke leerling draagt een zwarte korte broek (boven kniehoogte).
 • Elke leerling draagt binnen zaalschoenen (geen afgevende, zwarte, zool) en buiten sportschoenen.

In overleg met de docent mag de leerling dragen:

 • Sportbroek/ legging
 • Lange mouwen shirt
 • Hoofddoek (sport) - verkrijgbaar via school

Deze drie kledingstukken zijn uit het ISW assortiment en hebben het ISW logo.

Kosten

 • Het sportshirt kost € 18,99 en de setprijs voor een sportshirt en short is € 27,50.
 • Het lange mouwen shirt kost € 26,99. 
 • Sportbroek/ legging kost € 44,90.
 • De setprijs voor de kleding met lange mouwen is € 62,50.

De kleding is uitvoorraad leverbaar en verkrijgbaar bij:

Sport 2000 Naaldwijk 
Emmastraat 6
2671 ET  Naaldwijk
Sport 2000 Rob v.d. Geest
Langestraat 233
2691 BG  's-Gravenzande
T (0174) 67 06 56 T (0174) 41 28 67

Boeken

Alle leermiddelen die een leerling gedurende één schooljaar gebruikt, zijn gratis. Dit heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald. Dit zijn de volgende lesmaterialen:

 • lesboeken
 • werkboeken
 • projectboeken en tabellenboeken
 • examentrainingen en examenbundels
 • eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • licentiekosten van digitaal leermateriaal

Wat is niet kosteloos?

Ouders betalen zelf de artikelen die leerlingen meerdere jaren gebruiken en/of artikelen die meerdere gezinsleden gebruiken. Onder de noodzakelijke schoolkosten vallen onder andere:

 • atlas
 • schrijfwaren
 • woordenboek
 • agenda
 • de kosten van ICT-middelen (zoals een computer)
 • pennen en dergelijke
 • rekenmachines
 • sportkleding

Tegemoetkoming in de studiekosten

Ouders van studerende kinderen (vanaf 18 jaar) kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Ouders kunnen deze voor het volgende leerjaar aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor inlichtingen of het aanvragen van brochures kunnen zij terecht bij Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl), (050) 599 77 55 en informatie over de studiekosten is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Ongevallenverzekering

Op grond van de ongevallenverzekering zijn het personeel en de leerlingen verzekerd tijdens schooluren en evenementen in schoolverband en ook gedurende het rechtstreeks van huis naar school reizen en omgekeerd. De verzekering is ook van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden of leerwerkovereenkomst en tijdens het rechtstreeks van huis naar de stageplaats reizen en omgekeerd. De leerlingen die op stage gaan, zijn hier dus meeverzekerd. Schade aan materiële zaken zoals brillen, beugels, kleding en vervoermiddelen zijn niet meeverzekerd.

Voor genees- en tandheelkundige hulp geldt de verzekering alleen voor zover de kosten niet al ergens anders zijn verzekerd en tot een maximaal bedrag. Het wettelijk verplichte eigen risico van de zorgverzekering valt niet onder de dekking van de ongevallenverzekering.

 

Aansprakelijkheid

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering vergoedt de schade waar de school aansprakelijk voor is. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat:

 • De school en het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk zijn voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse evenementen en activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in zijn zorgplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Denk bijvoorbeeld aan een bal tegen de bril tijdens de gymnastiekles. Die schade valt in beginsel niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dus niet door de school vergoed.
 • De school is in eerste instantie niet aansprakelijk voor schade die door onrechtmatig gedrag van leerlingen op school is veroorzaakt. Leerlingen of (indien zij jonger zijn dan 14 jaar) hun ouders, zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of –activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is daarom van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Reisverzekering

Voor de scholen die vallen onder Lucas Onderwijs, zoals ISW, is een reisverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt wereldwijd dekking voor reizen, kampen en excursies die door of onder toezicht van de school plaatsvinden. De verzekering biedt onder andere dekking voor:

 • Medische kosten
 • Extra kosten zoals kosten langer verblijf, extra terugreiskosten, overkomst familie
 • Bagage
 • Reisdocumenten