Rapportage en studieresultaten Pagina afdrukken

Lees hier meer over rapporten en algemene regels ten aanzien van de bevordering. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Rapporten en berekening jaarcijfers voor klas 1, 2 en 3 Rapporten en berekening jaarcijfers voor 3 mavo, klas 4 en hoger Schoolexamen en examen Bespreking van de rapporten

Rapporten en berekening jaarcijfers voor klas 1, 2 en 3

Bij de berekening van de rapport- en jaarcijfers werken wij met een zogenaamd voortschrijdend gemiddelde. Hierbij is een rapportcijfer niet langer het gemiddelde van de resultaten van één enkele periode, maar een weerslag van alle resultaten die vanaf het begin van het schooljaar zijn behaald. Hierna staat omschreven hoe de rapport- en jaarcijfers zijn opgebouwd.

  • Het schooljaar kent vier perioden waarin leerlingen voor de verschillende vakken cijfers krijgen voor toetsen en werkstukken. Deze cijfers krijgen een weging 1 of 2, afhankelijk van soort, grootte en moeilijkheidsgraad. In de derde periode kan ook een toets met een weging 3 worden afgenomen.
  • Aan het einde van elke periode ontvangt de leerling een rapport met daarop de cijfers per vak, afgerond op 1 decimaal. Bij het bepalen van het rapportcijfer tellen de cijfers mee die de leerling vanaf het begin van het schooljaar voor een vak heeft behaald. Rapport 1 geeft dus een weerslag van de cijfers in periode 1 behaald; rapport 2 van de cijfers in periode 1 en 2; rapport 3 van de cijfers in periode 1, 2 en 3. Bij de bepaling van het eindrapport tellen alle cijfers met hun oorspronkelijke weging mee.
  • Daarnaast is er voor iedere leerjaar per vak een PTD samengesteld.
  • Klik hier voor de bevorderingsnormen.

Rapporten en berekening jaarcijfers voor 3 mavo, klas 4 en hoger

In de bovenbouw zijn er bevorderingsnormen opgesteld voor de overgang van 4 havo naar 5 havo en voor de overgang van 4 vwo naar 5 vwo en van 5 vwo naar 6 vwo. Klik hier voor de bevorderingsnormen. Ook in 3 mavo, 4 havo en 4 en 5 vwo verschijnen er drie rapporten van de behaalde cijfers met het zogenaamde voortschrijdend gemiddelde. Alle resultaten leiden tot afgeronde jaarcijfers, waarop wij beoordelen of we de leerling kunnen bevorderen. In de examenklassen gelden er vier perioden. Per periode ontvangen de leerlingen een schoolexamencijferlijst.

Schoolexamen en examen

Informatie over het examen staat vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting en het Examenreglement.

Bespreking van de rapporten

Regelmatig vinden informatieve ouderavonden plaats voor de ouders van de leerlingen van een bepaalde klassenlaag.