Verzekeringen stedenreizen

Stedenreizen en excursies

Onze school heeft een doorlopende reis- en annuleringsverzekering, alsmede een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekeringen zijn onderdeel van de het totale verzekeringspakket binnen ISW. 
 
De doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Deze is van kracht tijdens school- en groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband. Belangrijk is wel dat tijdens genoemde activiteiten de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe aangewezen personen. De verzekering is eveneens van kracht tijdens reizen in verband met door de school georganiseerde stages. Geneeskundige kosten en annuleringskosten zijn meeverzekerd.

De ongevallenverzekering 

Deze is van kracht voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook is deze verzekering van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd. Voor een overzicht van de verzekerde bedragen verwijzen wij u naar de volgende website en voorwaarden:

De verzekeringen van school dekken de schade die geleden is marginaal. U kunt uiteraard zelf bepalen of u een aanvullende verzekering afsluit. Het advies is om zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen tijdens een stedenreis en/of excursie. Bij verlies of diefstal zal door getroffene aangifte moeten worden gedaan bij de politie ter plaatse.

Verzekeringen stedenreizen