Bericht namens Lucas Onderwijs met betrekking tot het sluiten van de scholen

Gepubliceerd op: 15 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

Bij deze e-mail vinden jullie een bericht van het bestuur van Lucas Onderwijs met betrekking tot het sluiten van de school tot en met maandag 6 april. 

Hieronder willen we nog een aantal zaken uit dit bericht nader toelichten.

Afstandsonderwijs (prioriteit examenkandidaten) 
De komende dagen zal de minister nadere toelichting geven op de afname van de schoolexamens en het centraal eindexamen. Onderwijs aan examenkandidaten heeft de hoogste prioriteit. Zodra hierover meer duidelijk is, kunnen we het onderwijsprogramma (op afstand) organiseren en zullen we jullie weer informeren. Het verzorgen van onderwijs (op afstand) aan overige leerlingen kunnen we organiseren na duidelijk is hoe de examenkandidaten kunnen worden begeleid en wanneer er voldoende gezond personeel beschikbaar is. 

Opvang van leerlingen (voor ouder(s)/verzorger(s) in vitale beroepen)
We gaan er gezien de leeftijd van onze leerlingen vanuit dat uw zoon/dochter zelfstandig thuis kan blijven. Wanneer u toch van mening bent dat we uw zoon/dochter moeten opvangen, willen wij u vragen dit morgen 16 maart voor 10.00u per e-mail kenbaar te maken bij de afdelingsleider van uw zoon/dochter. 

Communicatie
Morgen ontvangen alle leerlingen een Magisterbericht met daarin een rooster om spullen uit hun kluisje te halen. Morgen is de school voor alle leerlingen gesloten. In de dagen erna zullen we ouder(s) / verzorger(s) via e-mail en leerlingen via Magisterberichten nader informeren.

Met vriendelijke groet,

M. Verweij

Adjunct-directeur

ISW Hoogeland

‹ Terug naar overzicht