Centrale eindexamens afgelast

Gepubliceerd op: 24 maart 2020

Beste leerlingen,

Ongetwijfeld hebben jullie vanmorgen gehoord dat het centraal eindexamen komt te vervallen. De resultaten van het schoolexamen worden doorslaggevend in het behalen van een diploma.

Dit is een ingrijpend besluit. Een aantal details is nog onduidelijk. Voor nu zijn de volgende zaken voor jullie belangrijk om te weten: 

 • De scholen hebben meer tijd gekregen voor de afname van de schoolexamens. Bij de afronding van het schoolexamen moeten scholen rekening houden met de RIVM-maatregelen die voor scholen gelden.
 • De schoolexamens die deze week voor jullie gepland stonden worden allemaal uitgesteld.
  • dit geldt ook voor het SE MW van 5 havo op maandag 30 maart.
  • dit geldt ook voor de mondelingen die gepland stonden op donderdag 26 en vrijdag 27 maart.
 • De nieuwe planning voor afname van de overige schoolexamens en de mogelijkheden voor herkansing wordt volgende week met jullie gedeeld. We nemen hiervoor de tijd omdat:
  • het belang van de schoolexamenresultaten in de gewijzigde regelgeving veel groter is geworden.
  • de wijze van afname in de huidige omstandigheden moeilijker is geworden (RIVM)..
  • er nog details vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgen (zak-/slaagregeling)
 • De mondelingen gaan vanaf maandag 30 maart door zoals gepland.
  • De afgelaste mondelingen van donderdag 26 en vrijdag 27 maart worden opnieuw gepland. Uiterlijk eind deze week staat het aangepaste rooster voor de betreffende leerlingen online.
  • We nemen binnen de geldende RIVM-richtlijnen voor scholen de mondelingen op school af. We houden extra rekening met:
   • Spreiding van de mondelingen in de gehele school.
   • Tijdens de mondelingen handhaven we de regel 1,5 meter afstand.
   • Tafels worden tussendoor gereinigd.
 • Door de situatie is het schema voor de mondelingen in sommige gevallen licht gewijzigd. Let op:
  • Controleer de datum en tijd
  • Controleer het lokaal ruim van tevoren

We hopen jullie zo voldoende mogelijk te hebben geïnformeerd.

Heel veel succes met de verdere voorbereidingen.

Met vriendelijke groet,

Gert – Jan Weijer, Sabine Zandbergen en Charlotte van Koningsbrugge

‹ Terug naar overzicht