Meer plezier in lezen

 | Meer plezier in lezen | Het laatste nieuws | Nieuws | Over onze school
Gepubliceerd op: 21 juni 2022

Jongeren bedenken zelf de oplossing in unieke samenwerking


Meer jongeren met plezier aan het lezen krijgen: dát wil ook ISW Hoogeland. In een unieke samenwerking met de Haagse Hogeschool en Bibliotheek Den Haag, kregen leerlingen de kans zelf hiervoor de oplossing te bedenken. De drie meest kansrijke ideeën zijn vorige week gepresenteerd aan onder meer D66-raadslid Caroline Verduin, dichter Gershwin Bonevacia en Sam Hermans, directeur Bibliotheek Den Haag. Vervolgstap is de haalbaarheidstoets voor een subsidieaanvraag om de ideeën te realiseren.

Leerlingen uit 3-havo van ISW Hoogeland met het profiel Onderzoek & Ontwerpen (O&O) bedachten drie kansrijke manieren om jongeren aan het lezen te krijgen. ‘Readsy’ is gepresenteerd als online platform, gebaseerd op Netflix, waar jongeren met een goedkoop abonnement boeken kiezen om zelf te lezen. Met de ‘Readsy arcadekast’ wordt het aantrekkelijk om gebruik te maken van het online platform. Door middel van gaming wordt de boekkeuze bepaald en is het mogelijk ze te delen op social media. Ook het ontwikkelde meubel ‘de LegerJa’ bleek een van de drie kans rijke ideeën, waarin Readsy geïntegreerd is en waar jongeren op zoek kunnen naar een boek dat aansluit bij hun belevingswereld. Bibliotheekdirecteur Hermans is enthousiast: "Goed bedacht om Netflix aan te halen, er is een mooie vertaalslag gemaakt."

Ideeën realiseren

Matthijs Wulffele, docent en technator bij ISW Hoogeland, is trots op de Westlandse leerlingen. De leerlingen hebben met deze vorm van projectonderwijs theorie aan praktijk verbonden en ook leren samenwerken met studenten van de opleiding Bestuurskunde & Overheidsmanagement. Ze hebben onderzoek gedaan naar de doelgroep en hebben gereflecteerd op zichzelf. “Wat zou het een kroon op hun werk zijn als de subsidieaanvragen worden goedgekeurd en we de ideeën daadwerkelijk kunnen realiseren!” Aldus Matthijs Wulffele.

Bevordering van leesplezier voor iedereen

Bijna de helft van de 15-jarige jongeren in Nederland vindt lezen tijdverspilling. Uit internationaal onderzoek blijkt dat het leesplezier en daarmee de leesvaardigheid van de Nederlandse jeugd de afgelopen 10 jaar is afgenomen. Het leesplezier van leerlingen in Nederland is lager dan dat van landen om ons heen. Ongeveer 60% van de leerlingen geeft aan alleen te lezen als het moet.

Echter, voor iedereen is er een boek dat met plezier wordt gelezen. Met dat onderzoeksresultaat in het achterhoofd hebben de leerlingen van ISW Hoogeland oplossingen bedacht voor leesbevordering en deze uitgewerkt. Bibliotheek Den Haag koos de drie meest kansrijke ideeën, waarna studenten Bestuurskunde & Overheidsmanagement van de Haagse Hogeschool aan de slag gingen om goed onderbouwde subsidieaanvragen te schrijven. Hiermee wordt dan een financiële basis gelegd voor de realisatie van de ideeën. Deze week presenteerden zij hun subsidieaanvraag ‘Toegankelijk lezen voor iedereen’ aan bibliotheekdirecteur Sam Hermans. De Haagse Bibliotheek wil dit project en de uitgewerkte ideeën inzetten om jongeren het plezier in lezen terug te geven.

‹ Terug naar overzicht