Petitie kledingvoorschriften Lichamelijke Opvoeding

 | Petitie kledingvoorschriften Lichamelijke Opvoeding | Het laatste nieuws | Nieuws | Over onze school
Gepubliceerd op: 08 januari 2020

Op 27 december zijn vijf leerlingen van ISW Hoogeland een petitie gestart. In deze petitie vragen zij aandacht voor de kledingvoorschriften die gelden tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. “De keuze om zelf te kiezen tussen een lange of korte broek en lange of korte mouwen,” aldus de petitie. Deze petitie heeft landelijk aandacht gekregen.

De vraag van deze vijf leerlingen was voor de directie van ISW Hoogeland aanleiding om op de eerste dag na de kerstvakantie met hen in gesprek te gaan. ISW vindt het belangrijk dat leerlingen meedenken over het beleid van de school en wil het gesprek daarover goed voeren. Naast de vraag van de leerlingen moet de school hierbij ook aandacht hebben voor de persoonlijke hygiëne en veiligheid van de leerlingen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. 

In het gesprek van 6 januari is door de directie aangegeven een passende oplossing te zoeken samen met leerlingen en docenten lichamelijke opvoeding. We zullen u deze maand informeren over de voortgang. 

Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen kunnen met vragen over dit onderwerp contact opnemen met de locatiedirectie (0174-628961).
De pers kan  inzake dit onderwerp vandaag tot half 7 telefonisch contact opnemen met de regiodirecteur van ISW, de heer G. Millekamp (0174-621855). Donderdagochtend 9 januari vanaf 8 uur is ISW weer bereikbaar.

MR/Medewerkers /ouders/leerlingen/media

Ouders HL

Leerlingen HL

Medewerkers ISW

(adj) directeuren

Leerlingraad (op eerstvolgende agenda)

Ouderraad (voorz loc)

MR voorzitter GM

Docenten LO

Media

Lucas (bestuur)

Westlandse politiek

Op 27 december zijn vijf leerlingen van ISW Hoogeland een petitie gestart. In deze petitie vragen zij aandacht voor de kledingvoorschriften die gelden tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. “De keuze om zelf te kiezen tussen een lange of korte broek en lange of korte mouwen,” aldus de petitie. Deze petitie heeft landelijk aandacht gekregen.

De vraag van deze vijf leerlingen was voor de directie van ISW Hoogeland aanleiding om op de eerste dag na de kerstvakantie met hen in gesprek te gaan. ISW vindt het belangrijk dat leerlingen meedenken over het beleid van de school en wil het gesprek daarover goed voeren. Naast de vraag van de leerlingen moet de school hierbij ook aandacht hebben voor de persoonlijke hygiëne en veiligheid van de leerlingen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. 

In het gesprek van 6 januari is door de directie aangegeven een passende oplossing te zoeken samen met leerlingen en docenten lichamelijke opvoeding. We zullen u deze maand informeren over de voortgang. 

Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen kunnen met vragen over dit onderwerp contact opnemen met de locatiedirectie (0174-628961).
De pers kan donderdagochtend 9 januari inzake dit onderwerp contact opnemen met de regiodirecteur van ISW, de heer G. Millekamp (0174-621855).

‹ Terug naar overzicht