Schooltentamens gaan door

Gepubliceerd op: 19 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste examenkandidaten,

Na de mededelingen van minister Slob  dat de schoolexamens doorgang mogen vinden, hebben wij vanmorgen met elkaar overlegd hoe we dat voor Hoogeland het beste kunnen doen. We starten a.s. maandag met het afnemen van de schoolexamentoetsen en het mondeling schoolexamen. Zie bijgaand schema. De roosters voor SE’s en mondelingen staan morgen op de website.

Omdat het een bijzondere situatie betreft, heeft de minister noodzakelijke randvoorwaarden meegegeven. Die staan in zijn brief, maar komen ook in dit bericht aan bod.

Afname toetsen en veiligheid
Zoals in het hele land gelden ook hier op school de inmiddels bekende veiligheidsmaatregelen:
• Leerlingen moeten afstand bewaren tot elkaar en tot medewerkers van de school.
• Als een examenkandidaat ziek is, is het niet toegestaan naar school te komen. We hanteren de norm dat een examenkandidaat 24 uur klachtenvrij moet zijn.
• In de school zullen de examenkandidaten op gepaste afstand naar de toetslokalen en gymzalen worden begeleid.
• In deze ruimtes zitten de leerlingen op 1,5 meter afstand van elkaar. Dit betekent in de praktijk dat de toetsenin meer ruimtes (gymzalen en lokalen) zullen worden afgenomen dan tot nu gebruikelijk.
• We vragen alle examenkandidaten daarom goed te kijken met hun examennummer waar hun SE wordt afgenomen.
• Jassen plaatsen de examenkandidaten in hun kluisje en nemen uitsluitend materialen mee die toegestaan zijn naar de examenruimtes. Dit bevordert de doorloop.
• De examenruimtes zullen tussen de afnames door worden gereinigd. De oppervlaktes van de tafels worden ontsmet. Voor de toiletten in de school gold al een strenger schoonmaakbeleid.

Afwezigheid van examenkandidaten
Het is mogelijk dat kandidaten een of meerdere schoolexamens niet kunnen maken i.v.m. ziekte of verplichte quarantaine.
• De examenkandidaten dienen op de gebruikelijke wijze voor aanvang van het schoolexamen door ouder(s)/verzorger(s) worden afgemeld bij de school.
• De kandidaat krijgt uiteraard de mogelijkheid om het schoolexamen of het mondeling schoolexamen alsnog te doen. Dit is maatwerk. Door de school zal contact worden gezocht om een afspraak daarover te maken.

Het is mogelijk dat examenkandidaten wegens angst voor het virus niet aanwezig durven te zijn bij eenschoolexamen.
• De examenkandidaten dienen op de gebruikelijke wijze voor aanvang van het schoolexamen door ouder(s)/verzorger(s) worden afgemeld bij de school.
• De kandidaat krijgt uiteraard de mogelijkheid om het schoolexamen of het mondeling schoolexamen alsnog te doen. Dit is maatwerk. Door de school zal contact worden gezocht om een afspraak daarover te maken.

In beide situaties is het belangrijk het volgende voor ogen te houden:
• Alle onderdelen van het schoolexamen moeten zijn afgerond voordat het eindexamen begint. Als, door een van bovenstaande situaties, dit niet lukt, dan betekent dit dat de kandidaat niet aan het 1e tijdvak examen mee mag doen. Dit geldt voor een of meerdere vakken waar dit onverhoopt het geval is. De examenkandidaat doet dan voor dat vak / die vakken in het 2e tijdvak, in juni, pas zijn/haar examen. Een eventueel herexamen kan dan pas in het 3e tijdvak, in augustus, plaatsvinden.

Herkansing
In het bijgaande overzicht staat ook de reguliere herkansing voor SE-week drie vermeld. Hier kunnen examenkandidaten één van de herkansbare schoolexamens uit de 3e SE-periode herkansen. We merken dat de bijzondere situatie waarin we verkeren veel impact heeft op onze examenkandidaten. Voor hen is het, ook in normale omstandigheden, al een stressvolle periode, zeker nu! Daarom hebben we besloten om een extra herkansingsmogelijkheid beschikbaar te stellen aan de kandidaten. Deze extra herkansing betreft één onderdeel van alle schoolexamenonderdelen, zowel herkansbare als niet-herkansbare schoolexamens, uit het huidige examenjaar. Dat betekent dus ook een onderdeel uit SE-periode 1 en SE-periode 2.

Voorbereiding op het eindexamen
Door de nieuwe richtlijnen komt de regulier geplande voorbereiding onder begeleiding van vakdocenten te vervallen. Van examenkandidaten wordt verwacht dat zij dit zelfstandig organiseren. Een instructie voor het downloaden van oude oefenexamens vinden jullie hier. Natuurlijk staan de vakdocenten voor de examenkandidaten klaar om hun vragen te beantwoorden via Magisterberichten of per mail indien Magister eruit ligt.

We realiseren ons dat deze berichtgeving over het opstarten van de schoolexamens mogelijk kan worden ingehaald door nieuwe landelijke maatregelen, of aangepaste regelgeving vanuit het Ministerie van Onderwijs. Wij zullen examenkandidaten en ouder(s)/verzorger(s) uiteraard zo snel mogelijk informeren als zaken anders lopen dan hierbeschreven.

We wensen alle kandidaten heel veel sterkte de komende periode.

Met vriendelijke groeten,

C. van Koningsbrugge – afdelingsleidster mavo
S. Zandbergen – afdelingsleidster havo-bovenbouw
G.J. Weijer – afdelingsleider vwo-bovenbouw

‹ Terug naar overzicht