Toekenning promotiebeurs mevrouw De Waal

Gepubliceerd op: 05 februari 2024

Mevrouw De Waal , docent maatschappijwetenschappen op ISW Hoogeland, heeft de promotiebeurs voor leraren  toegewezen gekregen. Een enorme prestatie waar ze heel trots op mag zijn.

De promotiebeurs, toegekend door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), is een bekroning op haar harde werken en toewijding voor de leerling. Met de beurs krijgt mevrouw De Waal de kans zich verder te ontwikkelen.
Zij zal de komende vijf jaar onderzoek doen, dat uiteindelijk leidt tot een promotie. Haar onderzoek richt zich op het lesaanbod in het VO en de vraag waarom scholen programma's zoals tweetalig onderwijs of het Technasium aanbieden en waarom leerlingen hier wel of geen gebruik van maken. Op deze manier wil zij in beeld brengen hoe deze programma's zich verhouden tot kansengelijkheid.

Wij feliciteren mevrouw De Waal van harte met deze verdiende erkenning en wensen haar veel plezier en succes in haar verdere academische avontuur.

Hieronder kunt u de toegewezen beurzen met bijbehorende onderwerpen vinden:
https://www.nwo.nl/nieuws/promotiebeurs-voor-leraren-toont-breed-wetenschappelijk-spectrum-van-foetale-leeftijdsbepaling-tot-morele-weerbaarheid-van-ambtenaren

‹ Terug naar overzicht