Extra uitdagend onderwijs voor vwo-leerlingen vanaf klas 2

Extra uitdagend onderwijs voor vwo-leerlingen vanaf klas 2

Nadat je in de brugklas een goede basis hebt opgebouwd, hebt ‘leren leren’ en inmiddels goed gewend bent in het voortgezet onderwijs, kun je in klas 2 kiezen voor vwoMAX . 
Als leerling wordt jou in overleg met je speciale MAX-mentor een bijzonder programma aangeboden. Samen met je ouders, je MAX-mentor en de vakdocenten wordt bekeken bij welke vakken je het eventueel met een uurtje minder kunt doen. In de plaats hiervoor krijg je elke week een speciale MAX-middag aangeboden. In klas 2 zal dat een middag zijn waarop je start met een MAX-mentor-uur, en je aansluitend een verbredend, verdiepend, maar ook vakoverstijgend programma volgt met onderwerpen van heel verschillende aard. Wat dacht je bijvoorbeeld van een lezing over ruimtevaart en het bestuderen van de sterrenhemel? Of van een module criminologie waarbij je onder leiding van een echte rechercheur een daderprofiel opstelt? Denk ook aan heel andere talen dan je gewoonlijk op school krijgt, aan journalistiek, het maken van een film, en nog veel meer. Kortom: met vwoMAX wil ISW Hoogeland recht doen aan jouw capaciteiten, jouw talenten en jouw interesses.

De vaardigheden die je bij vwoMAX (verder) ontwikkelt zijn bijvoorbeeld: probleem analyseren en oplossen, kritisch denken, ICT-vaardigheden, communicatievaardigheden en samenwerken. Krijg je in klas 2 nog een breed oriënterend programma aangeboden, vanaf klas 3 kun je geleidelijk aan rekenen op meer maatwerk. In de bovenbouw zullen er contacten met universiteiten en hogescholen worden gelegd, en geleidelijk aan zul je, weliswaar onder begeleiding, steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor je eigen verdiepende programma. Aan het eind van klas 3 evenals bij het behalen van je diploma in 6 vwo, ontvang je bij het succesvol afronden van vwoMAX in respectievelijk de onderbouw en bovenbouw een certificaat.