Veel gestelde vragen

Kun je vwoMAX combineren met technasium?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Maar een aantal onderdelen en vaardigheden van technasium zul je zeker terugvinden in vwoMAX (en andersom).

 

Met welke andere keuzes kun je vwoMAX combineren?

Je kunt vwoMAX eventueel combineren met vwo Cambridge.

 

Hoelang duurt zo’n MAX-middag?

Gemiddeld trekken we daar vier lesuren voor uit: namelijk 1 MAX-mentoruur en 3 uur waarin je een MAX-programma of project volgt. Afhankelijk van het onderwerp zou het wel een keer iets korter of langer kunnen duren, of juist iets later op de dag kunnen worden georganiseerd.

 

Kan ik hiervoor andere vakken laten vallen?

In het basisprogramma van het voortgezet onderwijs kun je geen vakken laten vallen. Wel is het mogelijk om, in overleg met je MAX-mentor bij één of meer vakken een lesuur minder te volgen. Dit is uiteraard afhankelijk van je resultaten bij deze vakken.

 

Wat nu als het toch teveel voor me is?

Je gewone vwo-opleiding mag niet lijden onder het volgen van het vwoMAX-programma. Een leerling die vastloopt in het vwoMAX-programma stroomt nooit af naar de havo. In eerste instantie stroomt de leerling af naar vwo regulier. Op initiatief van school en in overleg met ouders en de leerling kan er besloten worden om tijdelijk niet deel te nemen aan de MAX-middag. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan ervoor gekozen worden om definitief te stoppen met het vwoMAX-programma. 

 

Wat is de reden dat vwoMAX start in klas 2?

De stap van de basisschool naar de middelbare school is voor veel leerlingen een hele grote. Het eerste leerjaar willen we je de tijd geven om te wennen aan deze nieuwe vorm van onderwijs en een stevige basis op te bouwen. Ook merken we dat het juist goed is voor toekomstige vwoMAX-leerlingen om tijd te besteden aan het ‘leren leren’. Deze vaardigheid kan een vwoMAX-leerling goed gebruiken in het vwoMAX-traject. Je kunt overigens bij ons klas 1 op havo/vwo niveau volgen maar ook direct op vwo-niveau.

 

Zijn er kosten aan verbonden?

De kosten voor ouders zullen beperkt worden tot incidentele uitgaven voor organisatorische zaken zoals vervoer, entreekosten en dergelijke. Voor de inzet van interne of externe expertise zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Wanneer en hoe kan ik me hiervoor opgeven?

In de brugklas zal rond de tweede peiling/signalering bekeken worden of je belangstelling hebt voor vwoMAX. Alle brugklasleerlingen in de havo/vwo- en vwo-klassen en hun ouders zullen geïnformeerd worden over deze en nog meer keuzemogelijkheden: Technasium, Spaans en eventuele instroom in havo/vwo Cambridge. Hierna kun je samen met je ouders besluiten of je je hiervoor aanmeldt. Dit schooljaar moeten de aanmeldingsformulieren hiervoor op 6 maart ontvangen zijn.

Bij het tweede rapport zal aan de orde komen of je voldoende ruimte, capaciteiten en interesse hebt om het vwoMAX-programma te volgen. Als dat zo is, zul je worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Na de meivakantie hoor je van ons of je toegelaten bent tot het vwoMAX-programma in klas 2.